ข้อมูลการติดต่อและแผนที่มายังสถานที่

Burapha University

169 ถนนลงหาดบางแสน

ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

pulinet2019@buu.ac.th

038-102460, 038-102475, 081-863-7097

PULINET 2019

Social Links