ขั้นตอนการลงทะเบียน


ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงทะเบียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 2. เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับรหัสสำหรับการแจ้งการโอนเงินทาง Email ที่ได้ระบุไว้
 3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร

  ธนาคารกรุงไทย: สาขาแหลมทองบางแสน
  เลขที่บัญชี: 386-0-65235-4
  ชื่อบัญชี: PULINET 2019 BUU LIBRARY
  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน:

  อัตราค่าลงทะเบียน ชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ชำระเงินระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2561
  สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก
  นำเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000
  ไม่นำเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500

 4. แจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางดังนี้
  • วิธีการที่ 1 แจ้งการชำระเงินโดยคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ท่านทาง Email ระบบจะแสดงข้อมูลของท่านดังตัวอย่างต่อไปนี้
   • กรอกรหัสการชำระเงินในแบบฟอร์ม
   • คลิก เพื่อแนบหลักฐาน
   • เลือก
  • วิธีการที่ 2 แจ้งผ่าน "แบบฟอร์มการชำระเงิน"
   • กรอกรหัสการชำระเงินในแบบฟอร์ม
   • คลิก เพื่อแนบหลักฐาน
   • เลือก
  • วิธีการที่ 3 Fax ข้อมูลการชำระเงินมาที่ 038-390049 โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล สถาบันที่สังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ต้องการออกใบเสร็จในนามบุคคลใด, หน่วยงานใด และที่อยู่
 5. เมื่อทางสำนักหอสมุดตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการส่ง e-ticket ให้ท่านทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางสำนักหอสมุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 6. หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบหรือการอัพโหลดเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่

  นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล email : suchapa.ch@buu.ac.th โทร : 038-102460

PULINET 2019

Social Links