สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
(PULINET 2019 : Together We Share)
วันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562
perm_identity
perm_identity
perm_identity
account_balance
email
phone

การจองที่พัก *

ท่านประสงค์จะเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษาใด *

ชมเพชร ชิมไวน์ ตลาดน้ำ 4 สไตล์ ถ่ายภาพ 3 มิติ

ไหว้พระ ชิมไวน์ ตื่นตาเขาชีจรรย์ มหัศจรรย์สวนสวย

เที่ยวแสมสาร ดำน้ำ ดูปลา ตื่นตาโลกใต้ทะเล


ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.30-17.30 น. มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา *